سفارش تبلیغ
صبا

دو تا سرتاغاری!!

روی دروازه قلبم نوشتم ورود ممنوع!!
        دل پریشان امد، گفتم : بخوانش ؛ خواند وبازگش !
                           امید مضطرب امد گفتم :بخوانش؛ خواندوبازگشت!
                                                       ارزو با دلهره امد گفتم :بخوانش ؛ خواندو بازگشت!
                                              عشق خنده کنان امد گفتم خواندیَش؟؟ گفت : من سواد ندارم!!!


نوشته شده در یکشنبه 89/6/28ساعت 1:0 صبح توسط سمیرا نظرات ( ) |

Design By : Pichak